Pre ďalšie informácie volajte: 0905 261 710

Čo sú rodinné konštelácie?

Rodinné konštelácie podľa Berta Hellingera sú metódou na spoznanie a úpravu skrytých síl, ktoré spoluvytvorili našu súčasnú životnú situáciu. Ako jedna z mála metód napomáha nielen klientovi, ale aj nasledujúcej generácii. Pretože to, čo sa z rodinnej záťaže nepodarí vyriešiť nám, čaká na svoje vyriešenie ďalej.
Každý z nás zažil, že často nekonáme tak, ako by sme chceli a pristihneme sa, že urobíme to, čo sme vlastne nechceli. Jedným z dôvodov, prečo sa to deje, je to, čo urobili, či ako konali ostatní z nášho rodinného systému/rodu. Mnoho odborníkov sa dnes zhoduje na tom, že viac ako polovica našich problémov nepramení z našej individuálnej histórie, ale z histórie systému celej rodiny.
Každý z nás je hlboko spojený s ľuďmi patriacimi do nášho rodinného systému, ktorý siaha cez niekoľké generácie. Toto spojenie môže spôsobovať choroby, náchylnosť k nehodám, depresie, rôzne zlyhania, vzťahové problémy s rodičmi, deťmi či partnermi, finančné problémy a pod.
Rodinné konštelácie sú metódou, pomocou ktorej sa vynáša na svetlo nevedomá zložka rodinného systému. Táto metóda slúži k odkrývaniu skrytých poriadkov a dynamík, ktoré spájajú jednotlivca s jeho vlastnou rodinou, kedy podvedome a nechtiac preberáme na seba cítenie a konanie osôb z nášho rodinného systému, často siahajúce do tretej či štvrtej generácie. Trpíme ale pre vinu alebo osud niekoho iného z nášho rodu, častokrát už mŕtveho.
V mene “slepej“ lásky k našej rodine (a často iba na nevedomej úrovni) zdieľame šťastie aj nešťastie našich predkov; preberáme ich nedokončené úlohy, ich zodpovednosť, ich chyby, ich viny, niektorého člena rodiny odsúdime, zabudneme alebo vytlačíme zo svojho srdca, čím sa odrežeme od sily, ktorá prúdi z nášho rodinného systému.
Pomocou rodinných konštelácií spoznáme skrytý vplyv predchádzajúcich generácií na náš život a na životy našich blízkych, pochopíme korene problému a nájdeme poznanie, ako podporiť lásku v našich vzťahoch či riešiť problémy, ktoré nás trápia.
Táto metóda pomáha k hlbšiemu porozumeniu každému zúčastnenému, nie iba tomu, kto má postavenú svoju konšteláciu.
Rodinné konštelácie zaznamenávajú ohromné úspechy po celom svete, avšak účasť je vždy na vlastné riziko. Účastníci nesú za seba a za to, čo robia počas celého seminára, plnú zodpovednosť.

Nemusíme opakovať chyby našich predkov. Môžeme to urobiť inak.

Mária Porubčanová